Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ] [ΗΠΕ7-0054475]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €9,112.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €9,112.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Χρησιμοποιείστε τις νέες τεχνολογίες για να έρθετε κοντά μας… Βρείτε και αποκτήστε άμεσα τις υπηρεσίες μας όπου και αν βρίσκεστε…
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1606.Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.