Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €82,988.55
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €82,988.55
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση των πέντε (5) οχημάτων της Δημοτικής Κοινωφελoύς Επιχείρησης του Δήμου Αρταίων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" με ενεργειακά αποδοτικότερα οχήματα.
Κρισιμότητα
Τα οχήματα που χρησιμοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αρταίων είναι παλιά, εξαιρετικά ενεργοβόρα και παρουσιάζουν συχνά φθορές, γεγονός που δυσκολεύει την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών στους δικαιούχους του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ". Με την αντικατάσταση των ανωτέρω οχημάτων επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος, αφού θα χρησιμοποιηθούν οχήματα πιο αποδοτικά και με λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα παραδοτέα της πράξης θα είναι πέντε (5) νέα ενεργειακά αποδοτικά οχήματα σε αντικατάσταση υφιστάμενων οχημάτων.
Δείκτες Εκροών
  • CO34.Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1614.ΕΚΠΟΜΠH ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ EKTOΣ ΣΕΔΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.