Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
'Ενίσχυση της επιχείρησης ' ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο' [ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ] [ΗΠΕ11-0302989]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €3,972.69
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €3,972.69
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Ο ιδιοκτήτης της επιχείρηση κατά το προηγούμενο διάστημα είχε δημιουργήσει συνθήκες αποτελεσματικής λειτουργίας της μέσα από την υιοθέτηση και υλοποίηση πολιτικών λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης. Με την πανδημία COVID-19 προέκυψαν έκτακτες συνθήκες κάτω από τις οποίες η επιχείρηση πρέπει να λειτουργήσει και η αντιμετώπιση των συνθηκών αυτών οδηγούν την διοίκηση της επιχείρησης στο προτεινόμενο πρόγραμμα διάσωσης, με σκοπό να καλυφθούν οι έκτακτες και μεγάλες ανάγκες ρευστότητας. Μέσω του αιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης, θα αρθούν κάποιες δυσκολίες ρευστότητας, βάση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, και σε συνδυασμό με τις κατάλληλες πολιτικές, είναι δυνατόν να οδηγούν σε επιτυχή υλοποίηση μέρους των επιχειρηματικών στόχων και την ασφαλή μετάβαση της επιχείρησης στην κανονικότητα με το πέρας της πανδημίας.
Κρισιμότητα
Η δυνατότητα ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου» και η χρηματοδότηση των δαπανών της από το πρόγραμμα, αποτελεί ευνοϊκή συγκυρία και θα συμβάλει θετικά έτσι ώστε να διατηρηθεί και να εξασφαλισθεί η ρευστότητα και η βιωσιμότητας της. Η αναγκαιότητα της ενίσχυσης της επιχείρησης είναι υψηλή, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία, είναι εντονότερες στις επιχειρήσεις που ανήκουν στις οικονομικές οντότητες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων .Ο κύριος λόγος είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτών των οντοτήτων δεν διέθεταν τα απαιτούμενα κεφάλαια έτσι ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των ακραίων συνθηκών που βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης λόγο της πανδημίας. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την παύση κάποιων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή ολόκληρης της επιχείρησης για εύλογο χρονικό διάστημα. Οι συνέπειες των παραπάνω λόγο της πανδημίας επέφεραν την μείωση των εισοδημάτων και ως εκ τούτου έφεραν την επιχείρηση σε μία δυσχαιρή θέση που με δυσκολία διαχειρίζεται . Συνεπώς η ενίσχυση έστω και ενός περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτές τις οντότητες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση της πανδημίας θα δημιουργήσει αλληλεπιδράσεις και θα διαχυθεί στο σύνολο της οικονομικής σφαίρας.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
  • CV20.Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
  • CV22.Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.