Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
KAMHNAΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ [ΚΑΜΗΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ] [ΗΠΕ11-0159048]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €5,140.14
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €5,140.14
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η ανοδική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας της παρούσας επιχείρησης διακόπηκε απότομα, λόγω της πανδημίας. Προκειμένου να μην οδηγηθεί σε χρηματοοικονομική ασφυξία, που θα έχει ως αποτέλεσμα τις αθετήσεις υποχρεώσεων, καταθέτει το επιχειρηματικό σχέδιο με στόχο να επιδοτηθεί και να ενισχυθεί η ρευστότητά της, ώστε να ανακάμψει ταχύτερα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Το φυσικό αντικείμενο αφορά το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid - 19, το οποίο θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. Το κεφάλαιο κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των ποσών στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Ε3: 102,202,181,281,481,185,285,485.
Κρισιμότητα
Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα η έντονη συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας – μέσω κατάλληλων δράσεων από την επιχείρηση και επαρκή βοήθεια από το κράτος και το χρηματοπιστωτικό σύστημα – τότε μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρές δυσλειτουργίες στο κύκλωμα διάχυσης της ρευστότητας στην επιχείρηση, εξαιτίας των λεγόμενων χρηματοπιστωτικών τριβών (financial frictions), οι οποίες μπορεί, εν τέλει, να οδηγήσουν ακόμη και σε χρηματοοικονομική ασφυξία, επιτείνοντας το πλήγμα στην οικονομία (credit/liquidity crunch). Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να εξαντλήσει τα όρια αντοχής της συγκεκριμένης υγιούς επιχείρησης, οδηγώντας σε αθετήσεις υποχρεώσεων, συρρίκνωση της απασχόλησης και ακόμη πιο βαθιά ύφεση.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
  • CV20.Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
  • CV22.Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.