Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στο Δίκτυο Οδοφωτισμού της Περιφερειακής Οδού στον Αστικό Ιστό της πόλης της Άρτας
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €2,992,600.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €2,992,600.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η Πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στο Δίκτυο Οδοφωτισμού της Περιφερειακής Οδού στον Αστικό Ιστό της Πόλης της Άρτας» αφορά σε εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led με σύστημα τηλεδιαχείρισης εξωτερικού φωτισμού προς αντικατάσταση του υφιστάμενου απαρχαιωμένου και χαμηλής αποδοτικότητας δικτύου οδοφωτισμού επί της ΕΟ, καθώς και σε υπογειοποίηση του Δικτύου Μέσης Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο τη βελτίωση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην πόλη και σύμφωνα με τις αρχές της αειφορικής δαχείρισης των πόρων.
Κρισιμότητα
Ο φωτισμός της Περιφερειακής Οδού είναι εξαιρετικής σημασίας υποδομή για την σύγχρονη, άνετη και ασφαλή λειτουργία της πόλης της Άρτας. Επειδή το υφιστάμενο σύστημα φωτισμού δεν αποτελεί προϊόν κάποιας ολοκληρωμένης μελέτης και η ανάπτυξη του έχει γίνει με αποσπασματικό τρόπο, παρουσιάζεται σήμερα μεγάλη ανομοιομορφία στην ένταση του φωτισμού. Το πρόβλημα που έρχεται να επιλύσει η προτεινόμενη πράξη είναι ότι στην περιοχή παρέμβασης δεν επιτυγχάνονται συνθήκες οπτικής άνεσης, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται σημαντικά η ποιότητα ζωής των κατοίκων καθώς και η ασφάλεια των πεζών και διερχόμενων οδηγών. Το δίκτυο οδοφωτισμού και οι καλωδιώσεις αυτού στην Ε.Ο. είναι εξαιρετικά παλιό και ενεργοβόρο, χωρίς να αποδίδει ικανοποιητικές συνθήκες φωτισμού. Επίσης οι πεζοί χρήστες δεν επιλέγουν την μετακίνησή τους επί της Εθνικής Οδού καθώς οι συνθήκες ασφάλειας είναι εξαιρετικά μειωμένες και αποτρεπτικές για την πεζή μετακίνηση με τη δύση του ηλίου. Η εγκατάσταση του νέου Δικτύου Οδοφωτισμού με τηλεδιαχείριση στην περιφερειακή Οδό του Δήμου μας έχει σα στόχο: • Εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λόγω α) της ενίσχυσης της πεζής μετακίνησης ένταντι της μετακίνησης με μηχανοκίνητα τροχοφόρα και β) της ελεγχόμενης με τηλεδιαχείριση ενεργειακής κατανάλωσης των εγκαταστάσεων φωτισμού. • Τη γενική βελτίωση της ασφάλειας κυκλοφορίας στην Περιφερειακή οδό τόσο των οδηγών αλλά και των πεζών • Τη βελτίωση των συνθηκών αστικής κινητικότητας, οδικής ασφάλειας και ασφάλειας της πεζής μετακίνησης με άμεσο εντοπισμό των προβλημάτων λειτουργία των φωτιστικών και άμεση επιδιόρθωσή τους. • Υψηλής ποιότητας συνθηκών φωτισμού. • Μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας των δημοτών. • Αναβάθμιση της περιοχής όπου αναπτύσσεται • μείωση των ατυχημάτων
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα παραδοτέα της πράξης θα αφορούν στην εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led (με τον ανάλογο βραχίονα) με σύστημα τηλεδιαχείρισης εξωτερικού φωτισμού μέσω υβριδικής τεχνολογίας επί χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού ύψους 9,00 m στην Περιφερειακή Οδό της πόλης της Άρτας από τον κόμβο του πρώην στρατοπέδου Παπακώστα έως τον κόμβο των Κωστακιών, καθώς και η υπογειοποίηση δικτύου Μέσης Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ
Δείκτες Εκροών
  • CO34.Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.