Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων - Ανάπτυξη δικτύων βιώσιμης αστικής κινητικότητας Ηγουμενίτσας
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €7,930,044.06
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €7,930,044.06
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Στην περιοχή παρέμβασης πρόκειται να κατασκευαστούν ποδηλατοδρόμοι, πεζοδρόμια, νησίδες πρασίνου, σημεία στάσεων, λωρίδες στάθμευσης οχημάτων, σημεία στάθμευσης ποδηλάτων και χώροι αναψυχής. Με την κατασκευή της πράξης επιτυγχάνεται η ανακατανομή του ελεύθερου χώρου ώστε απέναντι στην επικράτηση του αυτοκινήτου να αντιπαραβάλουμε τη χρήση ήπιων μορφών μετακίνησης δημιουργώντας στο μέλλον βιώσιμο αστικό περιβάλλον. Η ορθολογική διαχείριση και ανάπλαση του ελεύθερου δημοσίου χώρου θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Ο χρόνος υλοποίησης της πράξης ανέρχεται σε 12 μήνες.
Κρισιμότητα
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με την προτεινόμενη πράξη είναι η κάλυψη σύγχρονων υποδομών και η ανάγκη αναβάθμισης δημόσιων αστικών χώρων στην πιο κεντρική περιοχή της πόλης της Ηγουμενίτσα. Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού και ενεργειακά πολυτροπικού συστήματος μεταφορών, ενώ η υλοποίηση της πράξης θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της προς παρέμβαση περιοχής και θα της επιτρέψει να μπορεί να ανταποκρίνεται εφεξής στις σύγχρονες λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των πόλεων. Επιπλέον, με την υλοποίηση της πράξης αναμένεται να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα εμπόδισης μετακίνησης ατόμων με αναπηρία στην περιοχή παρέμβασης, αφού ο σχεδιασμός του βασικού έργου υποδομών έλαβε χώρα με γνώμονα την απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/2009 (ΦΕΚ 2621 Β΄) “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα παραδοτέα της πράξης είναι: - Αστική ανάπτυξη και βιώσιμη αστική κινητικότητα με τη δημιουργία /ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές συνολικής επιφάνειας 63.870 μ2 περίπου. - Το συνολικό μήκος των κεντρικών οδών που ανήκουν στην περιοχή παρέμβασης ανέρχεται σε 3,4 χιλιόμετρα περίπου.
Δείκτες Εκροών
  • CO38.Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1614.ΕΚΠΟΜΠH ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ EKTOΣ ΣΕΔΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.