Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών-Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €900,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €900,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το έργο αφορά στην αναδιαμόρφωση του ισόπεδου σηματοδοτούμενου τετρασκελούς κόμβου σε κυκλικό επί της Περιφερειακής οδού της πόλης της Άρτας (Ε.Ο. 4), στο ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου, στη διασταύρωση με τις οδούς Αγίου Αρτεμίου και Αιακιδών.
Κρισιμότητα
Ο υφιστάμενος ισόπεδος κόμβος κρίνεται ανεπαρκής, τόσο κυκλοφοριακά όσο και σε επίπεδο οδικής ασφάλειας, λόγω των ανεξέλεγκτων δευτερευουσών προσβάσεων (οδός Αιακιδών, παράπλευροι της Ε.Ο. οδοί) και των συνεπαγόμενων στρεφουσών κινήσεων στην ζώνη επιρροής του, παρουσιάζοντας σημαντικά προβλήματα ασφάλειας στην κίνηση πεζών και οχημάτων και μη ικανοποιητική εξυπηρέτηση των αναπτυσσόμενων εκατέρωθεν της Περιφερειακής οδού ζωνών κατοικίας-εμπορίου και διοικητικών υπηρεσιών της πόλης. Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας (μικρότεροι χρόνοι αναμονής, μεγαλύτερη ασφάλεια, ελεγχόμενες ταχύτητες ροής, αριστερές στρέφουσες με δυνατότητα αναστροφής επί της Ε.Ο.) ώστε η κυκλοφοριακή λειτουργία του κόμβου της Περιφερειακής οδού με την οδό Αγίου Αρτεμίου να ανταποκρίνεται τόσο στα σημερινά όσο και στα προβλεπόμενα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Ο νέος κυκλικός κόμβος θα έχει συνολική διάμετρο (κεντρική νησίδα και κυκλικός διάδρομος) 36μ., με δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50μ. έκαστη και δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλων οχημάτων. Επίσης περιλαμβάνει τον κλάδο σύνδεσης με την οδό Αγίου Αρτεμίου, που δεν είναι πλήρως διανοιγμένη και λειτουργεί (με κατάλληλη διαγράμμιση) ως εκτεταμένος παρόδιος χώρος στάθμευσης, καθώς και την τοπική οδό Αιακιδών. Στην περιοχή του κόμβου παρατηρούνται και συμβολές (είσοδοι/έξοδοι) με τις παράπλευρες της Ε.Ο. οδούς. Στο εν λόγω έργο περιλαμβάνονται, τέλος, εργασίες πρασίνου, διευθέτησης ομβρίων, ηλεκτροφωτισμού και σήμανσης.
Δείκτες Εκροών
  • CO38.Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1614.ΕΚΠΟΜΠH ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ EKTOΣ ΣΕΔΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.