Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ενίσχυση της επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ] [ΗΠΕ11-0135083]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €15,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €15,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Οικονομική αντιμετώπιση λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης που έχει υποστεί μείωση των ταμειακών της διαθεσίμων εξ αιτίας της κρίσης που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού
Κρισιμότητα
Η αιτούμενη επιχορήγηση θα συμβάλει αποφασιστικά στην εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας της επιχείρησης η οποία μειώθηκε δραματικά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους λόγω της πανδημίας του κοροϊού και στην δυνατότητα να συνεχίσει να λειτουργεί
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
  • CV20.Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
  • CV22.Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.