Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ [ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ] [ΗΠΕ11-0165860]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €9,455.50
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €9,455.50
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τριτογενή τομέα και ειδικότερα στον κλάδο των υπηρεσιών φροντιστηρίου ξένων γλωσσών από το 1992. Η εν λόγω επιχείρηση λόγω της πανδημίας COVID-19 αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα ρευστότητας. Με τη συγκεκριμένη Δράση, η επιχείρηση θα τύχει της απαραίτητης επιδότησης με χορήγηση κεφαλαίου κίνησης, το οποίο θα τη βοηθήσει στη ρευστότητά της το προσεχές διάστημα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19.
Κρισιμότητα
Διατήρηση θέσεων εργασίας
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
  • CV20.Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
  • CV22.Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.