Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ενίσχυση της επιχείρησης "ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝ. ΠΡΟΚΟΠΗΣ" που επλήγη από τον Covid-19 στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. [ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝ. ΠΡΟΚΟΠΗΣ] [ΗΠΕ11-0185188]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €15,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €15,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Βασικός στόχος της δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Ήπειρο» είναι ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Η περιοχή υλοποίησης της επένδυσης εντοπίζεται στην Ηγουμενίτσα. Πρόκειται για επένδυση η οποία, εκτός των ιδίων ωφελειών που προσδοκά μέσω της ενίσχυσης με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, παρουσιάζει και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον όπου απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις με περιορισμένους πόρους, το έργο της επικοινωνίας με το κοινό-στόχο απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, εμβάθυνση στην ανάλυση των δεδομένων και εγρήγορση. Η επιχείρηση λοιπόν σκοπεύει να διαμορφώσει τη στρατηγική επικοινωνίας μέσω της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας με το πελατειακό κοινό. Η επιχείρηση στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω στοχεύει στην διατήρηση των θέσεων εργασίας και των καταστημάτων της προώθηση της με τις κάτωθι ενέργειες: 1. Facebook Page Προβολή της εταιρίας στο πιο διαδεδομένο μέσω κοινωνικής δικτύωσης με ενημέρωση και επικοινωνία με τους πελάτες για τις ενέργειες, τα νέα και τις δραστηριότητες της εταιρίας. 2. Twitter Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, newsletter και επικοινωνία με τους πελάτες. 3. LinkedIn Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, newsletter και επικοινωνία με τους πελάτες. 4. Google + Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, newsletter και επικοινωνία με τους πελάτες.
Κρισιμότητα
Η επιχείρηση, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος θα βοηθήσει ώστε να περιοριστεί το μείζον πρόβλημα που προέκυψε από τον COVID-19 εντός της Περιφέρειας Ηπείρου άλλα και όλης της Ελλάδας.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
  • CV20.Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
  • CV22.Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.