Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΜΠΕΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ" ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ [ΜΠΕΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ] [ΗΠΕ11-0300236]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €7,751.32
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €7,751.32
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπει'ων του Covid-19.
Κρισιμότητα
Διατήρηση θέσεων εργασίας.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
  • CV20.Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
  • CV22.Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.