Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ"ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ [ΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ] [ΗΠΕ11-0128940]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €9,467.45
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €9,467.45
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία COVID -19.
Κρισιμότητα
Αντιμετώπιση οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία και την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης – ανάγκη για βελτίωση ρευστότητας ώστε να επιβιώσει η επιχείρηση.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO02.Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
  • CV20.Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
  • CV22.Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.