Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
EPIRUS SOCIAL HUB [ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Α.Μ.Κ.Ε.] [ΗΠΕ10-0138624]
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €86,860.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €86,860.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Στο πλαίσιο του Epirus Social Hub παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης των τυπικών και άτυπων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ηπείρου, ώστε να βρουν χρηματοδότηση για τις δράσεις τους. Ως κοινωνικές επενδύσεις χαρακτηρίζονται οι δράσεις με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο (Άρθρο 2, Ν. 4430/2016). Φορείς αυτών των κοινωνικών επενδύσεων στο πλαίσιο του έργου δύναται να είναι: • Μη κερδοσκοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (σύλλογοι, σωματεία, ΑΜΚΕ, κλπ) • Κοινωνικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο μητρώο του Υπουργείου Εργασίας (Ν. 4430/2016) • Υπό σύσταση Κοινωνικές Επιχειρήσεις • Άτυπες (χωρίς νομική μορφή) ομάδες κινήσεις πολιτών σε τοπικό επίπεδο
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • 11301.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 11303.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.