Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ [ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤ] [ΗΠΕ10-0142458]
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €78,542.30
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €78,542.30
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ, με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους που θεσπίστηκαν με το άρθρο 12 του Ν.2716/1999 του Υπουργείου Υγείας για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Αποτελούν μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμών αφού παράλληλα είναι Μονάδες Ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας αλλά και παραγωγικές, εμπορικές μονάδες . Με τη θεσμοθέτηση του Ν.4430/2016 σχετικά με την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο.)», είναι πιστοποιημένα μέλη του Κ.ΑΛ.Ο. Βασικός στόχος αυτών των Κοινωνικών Συνεταιρισμών είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και κυρίως η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια και αντιμετωπίζοντας τους ως ένα δυνητικό κεφάλαιο που μπορεί και έχει κάθε δικαίωμα να συμβάλλει στην τοπική κοινωνική ανάπτυξη. Αποτελεί βασικό μοχλό για την ολοκλήρωση του δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας καθώς και της διαδικασίας αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης των ψυχικά ασθενών. Η λειτουργία των Κοι.Σ.Π.Ε. στηρίζεται στην φιλοσοφία «Επιχειρούμε Κοινωνικά Επενδύοντας στον Άνθρωπο», με την οποία επιδιώκουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου με αποδέκτες αφενός, τον πελάτη ο οποίος εμπιστεύτηκε αυτή την καινοτόμο επιχειρηματική πρόταση, αφετέρου τους εργαζόμενους για τους οποίους μεριμνούν στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσής τους στην αγορά εργασίας. Άνθρωποι που βρίσκονται στον αντίποδα της αυτοεκτίμησης και τους δίνεται η ευκαιρία και ένα χέρι να μπορέσουν οι ίδιοι να δουν τον εαυτό τους ως ένα ακέραιο όν με ίσα δικαιώματα , τρωτό , αλλά ισότιμο με όλη τη τρωτή ανθρωπότητα. Η οικονομική δραστηριότητα των Κοι.Σ.Π.Ε. έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και αποτελεί εργαλείο στον κύριο στόχο τους ο οποίος είναι η κοινωνική ένταξη. Ταυτόχρονα όμως τα κέρδη από αυτή την οικονομική δραστηριότητα των Κοι.Σ.Π.Ε. φορολογούνται όπως ακριβώς και κάθε άλλου ΝΠΙΔ, αποδίδεται το αντίστοιχο ΦΠΑ, φόροι χαρτοσήμου και κάθε λογής άλλοι φόροι. Οι εργαζόμενοι που απασχολεί ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και οι μισθοί και οι εισφορές τους είναι ανάλογες των εργασιών που παρέχουν όπως σε κάθε άλλη επιχείρηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι το σύνολο των όποιων κερδών επανεπενδύεται σε δραστηριότητες Αποκατάστασης και Κοινωνικής ένταξης ή Νέας παραγωγικής δραστηριότητας με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Αν και ασκούν εμπορική δραστηριότητα, οι Κοι.Σ.Π.Ε. λόγω της ιδιαιτερότητας των εργαζομένων τους, του μικρού μεγέθους τους και της τοπικής εμβέλειας της δράσης τους, δεν απειλούν ή διαταράσσουν τον υγιή ανταγωνισμό και βρίσκουν πολύ θετική ανταπόκριση και στήριξη από τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής στην οποία αναπτύσσονται. Χαρακτηριστικό είναι δε ότι ενισχύουν την τοπική οικονομία μέσω εισροής κεφαλαίων και εμπορικής συναλλαγής με την τοπική κοινότητα. Περαιτέρω οι Συνεταιρισμοί αποτελούν έναν συντελεστή ποιότητας στην κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή, φιλικοί στα πρόσωπα που μειονεκτούν και τα οποία βρίσκονται σε συνθήκες αποκλεισμού, ή έχουν έλλειμμα δεξιοτήτων, μαζί βέβαια με ειδικές ικανότητες, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί και δεν έχουν βρει άλλα πεδία ευκαιριών. Μέσα όμως από τους Κοι.Σ.Π.Ε. συμβαίνει και κάτι ακόμα. Παράγεται ιδεολογική, εργασιακή και επιστημονική υπεραξία και αυτό είναι εξόχως σημαντικό διότι σήμερα που απειλούνται όλοι, ως πολίτες, ως εργαζόμενοι, ως κοινωνικά και πολιτικά υποκείμενα αλλά και ως υπάρξεις, οι ψυχικά ασθενείς, πλήττονται πρώτοι και περισσότερο. Τέλος, οι Κοι.Σ.Π.Ε. τοποθετούν το θέμα της εργασίας στην ουσιαστική του διάσταση. Η εργασία είναι δικαίωμα και όχι μόνο θεραπεία. Καταγράφουν και κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών ως κοινωνικών υποκειμένων με θετικό τρόπο. Αποτελούν επίσης μια πρόταση πολιτισμού, αφού μια κοινωνία χαρακτηρίζεται από τη μεταχείριση που επιφυλάσσει στους πιο αδύναμους πολίτες της, οι
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • 11301.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 11303.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.