Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ [ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ] [ΗΠΕ10-0298624]
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €87,044.23
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €87,044.23
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Το ποδήλατο αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις σύγχρονες πόλεις. Είναι ένα μέσο απλό, πρακτικό, γρήγορο και οικονομικό. Το όραμα της «Πράσινης Μετακίνησης Κοιν.Σ.Επ.» είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη των Ιωαννίνων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη της οικονομίας και η γενικότερη ενδυνάμωση της αισθητικής της πόλης. Η στρατηγική της, είναι η ανάπτυξη της χρήσης του ηλεκτρικού ποδηλάτου καθώς και η προώθηση της πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα ζωής τον πολιτών και η ευαισθητοποίηση για χρήση ήπιων μορφών ενέργειας. Για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και των σκοπών τις Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Πράσινη Μετακίνηση, θα χρειαστεί δύο (2) θέσεις εργασίας, μία θέση εργασίας διοικητικού και μία θέση εργασίας που θα περιλαμβάνει τα εξής καθήκοντα: συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, εξωτερικές εργασίες. Παρακάτω παραθέτονται τα κόστη όλων αυτών των αναγκών που έχει η επιχείρηση καθώς και το σύνολο της επιδότησης. ΚΌΣΤΗ-ΣΎΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Θέσεις εργασίας: 57.127,14€ Εξοπλισμός - μηχανήματα: 26.438,72 Επιχειρηματικό σχέδιο: 2.000,00 Προβολή Προώθηση: 7.100,00 Λειτουργικά έξοδα: 7.200,00 Το συνολικό ποσό επιδότησης ανέρχεται σε: 99.865,86€
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • 11301.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 11303.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.