Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας [ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΤΑ ΨΗ] [ΗΠΕ10-0310498]
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €81,980.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €81,980.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Όσον αφορά την επικοινωνιακή προώθηση της επένδυσης, αυτή θα γίνει μέσω των συμβατικών τρόπων προβολής διαφήμισης και προώθησης (π.χ. έντυπο ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό, κ.λπ.), αλλά και μέσω της ιστοσελίδας η οποία προβλέπεται να αναπτυχθεί στα πλαίσια του παρόντος επιχειρηματικού σχεδίου. Επιπλέον, θα γίνουν δράσεις έντυπης και ηλεκτρονικής διαφήμισης, ενώ στελέχη της σκοπεύεται να συμμετέχουν σε ημερίδες και συνέδρια με στόχο τη δικτύωση της.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • 11301.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 11303.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.