Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «ΚΙΜΩΛΙΑ» [ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ] [ΗΠΕ10-0330342]
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €65,529.38
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €65,529.38
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Η οικονομική κρίση που έκανε αισθητή την παρουσία της τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και στη διεθνή αγορά έχει ως αποτέλεσμα την κάμψη της κατανάλωσης που είναι το αποτέλεσμα της μείωσης του εισοδήματος και τη μείωση της ζήτησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις. Στη χώρα μας το φαινόμενο αυτό είναι περισσότερο έντονο και μάλιστα σε πολλούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Η οικονομική κρίση οδήγησε σε σημαντική μείωση, τόσο του κύκλου εργασιών, όσο και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αυτό είχε και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των απασχολουμένων και την αύξηση του ποσοστού επισφαλών θέσεων εργασίας. Η ΚΙΜΩΛΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ δραστηριοποιείτε στην διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για την αρωγή και την στήριξη ομάδων που χρήζουν προστασία και στήριξη όπως είναι οι πρόσφυγες, μετανάστες, άστεγοι, ναρκομανείς και αποφυλακισμένοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Σκοπός της επιχείρησης είναι να επισκεπτόμαστε δωρεάν ειδικά σχολεία, ιδρύματα, συλλόγους, στέγες και ξενώνες φιλοξενίας ώστε να προωθήσουμε τόσο την δραματοθεραπεία όσο και την θεραπεία των ζώων. Οι δραστηριότητες που θα ασκεί η ΚΙΜΩΛΙΑ Κοιν.Σ.Επ αφορούν τα εξής: θεατρικές παραστάσεις, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, κουκλοθέατρο, χορός και τραγούδι, δημιουργικές κατασκευές κ.α. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων θα προσπαθήσει η επιχείρηση να στηρίξη τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Η συγκεκριμένη επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δημοσιονομικής κρίσης θεωρείται αναγκαία η υποστήριξή της προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις. Η στήριξη της αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ίδιας της εταιρίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει ενώ να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος επιχειρηματικού σχεδίου αναμένεται και η τόνωση της απασχόλησης αφού προτίθεται να δημιουργήσει δύο θέσεις εργασίας. ΚΌΣΤΗ-ΣΎΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Θέσεις εργασίας: 59.089,38€ Επιχειρηματικό σχέδιο: 2.000,00€ Λειτουργικά έξοδα: 7.200,00€ Το συνολικό ποσό επιδότησης ανέρχεται σε: 68.289,38€
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • 11301.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 11303.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.