Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΙ [ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ Ζ] [ΗΠΕ10-0346102]
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €95,147.03
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €95,147.03
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Η οικονομική κρίση που έκανε αισθητή την παρουσία της τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και στη διεθνή αγορά έχει ως αποτέλεσμα την κάμψη της κατανάλωσης που είναι το αποτέλεσμα της μείωσης του εισοδήματος και τη μείωση της ζήτησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις. Στη χώρα μας το φαινόμενο αυτό είναι περισσότερο έντονο και μάλιστα σε πολλούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Η οικονομική κρίση οδήγησε σε σημαντική μείωση, τόσο του κύκλου εργασιών, όσο και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αυτό είχε και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των απασχολουμένων και την αύξηση του ποσοστού επισφαλών θέσεων εργασίας. Το Οικομουσείο είναι μια δομή που διαχειρίζεται την προστασία και την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την τοπική ανάπτυξη. Η βασική αρχή του Οικομουσείου συνίσταται στο ότι τα μνημεία μιας περιοχής παραμένουν «in situ» αντικατοπτρίζοντας ζωντανές μαρτυρίες μιας συγκεκριμένης εποχής. Η επικοινωνία με τους επισκέπτες περιλαμβάνει πτυχές της κοινωνικής ζωής, των παραγωγικών διαδικασιών, της κοινωνικοοικονομικής και της φυσικής ιστορίας του τόπου. Επομένως, το Οικομουσείο είναι «ζωντανό» στη δράση του και «ανοιχτό» στον κόσμο. Παράλληλα, ερμηνεύει την πνευματική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη του τοπικού πληθυσμού, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φυσικό περιβάλλον και τις επιδράσεις του στον καθορισμό της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του. Το Οικομουσείο Ζαγορίου αποτελεί ένα μορφωτικό και εκπαιδευτικό κέντρο για την τοπική κοινωνία, και τους ανθρώπους που το επισκέπτονται. Από τη μία η τοπική κοινωνία, η οποία με την ενεργό συμμετοχή της αποτελεί τον συνδετικό κρίκο διάχυσης της παραδοσιακής γνώσης στο παρόν και από την άλλη οι επισκέπτες του Οικομουσείου ως αποδέκτες αυτής της γνώσης με τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα σεμινάρια και στα εργαστήρια που οργανώνονται. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. ΚΌΣΤΗ-ΣΎΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Θέσεις εργασίας: 86.960,16€ Εξοπλισμός - μηχανήματα: 7.349,59€ Επιχειρηματικό σχέδιο: 2.000,00 Λειτουργικά Έξοδα: 2.000,00€ Προμήθεια λογισμικού: 345,95€ Το συνολικό ποσό επιδότησης ανέρχεται σε: 98.655,70€
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • 11301.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 11303.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.