Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ενίσχυση φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου, με σκοπό την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας καθώς και τη δημιουργία 4 θέσεων εργασία [ΙΧΩΡ ΚΟΙΝΣΕΠ] [ΗΠΕ10-0355549]
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €91,900.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €91,900.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Το παρόν επιχειρηματικό πλάνο συντάχθηκε για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ «ΙΧΩΡ ΚΟΙΝΣΕΠ» , με σκοπό την ανάλυση όλων των στοιχείων, που καθορίζουν την ίδρυση της καθώς και την βιωσιμότητά της. Από το ακόλουθο επιχειρηματικό πλάνο, αποδεικνύεται ότι πρόκειται να ιδρυθεί μια υγιής και βιώσιμη επιχείρηση, με παροχή ποιοτικών προϊόντων και πρωταρχικό γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ «ΙΧΩΡ ΚΟΙΝΣΕΠ» δραστηριοποιείται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, στην εμπορία καταναλωτικών προϊόντων καθώς και στην προμήθεια και εμπορία μέσων αγροτικής παραγωγής Η οργάνωση και η ετοιμότητα του φορέα επένδυσης κρίνεται πλήρης και επαρκέστατη αφού μέσα από το επιχειρηματικό πλάνο αναδεικνύεται η ολοκληρωμένη κοστολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, ο τρόπος χρηματοδότησής του και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • 11301.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 11303.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.