Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Επιχορήγηση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ)_ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας CivilSport [ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Civi] [ΗΠΕ10-0357132]
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €72,553.50
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €72,553.50
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας CivilSport στοχεύει στην προώθηση της επένδυσης με τις κάτωθι ενέργειες: - Παρουσίαση δράσεων, υπηρεσιών και προϊόντων, μέσω δημιουργίας ιστοσελίδας ΑΜΕΑ, με δυναμική προώθηση μέσω μηχανών αναζήτησης. - Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και διαχείριση του πελατολογίου και ειδικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή με διάδοση εμπειριών. - Δημιουργία ομάδας social media - Στοχευμένες επισκέψεις, ενημερώσεις, σεμινάρια και καταρτίσεις με επαγγελματίες του κλάδου.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • 11301.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 11303.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.