Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ενίσχυση φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου, με σκοπό την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας καθώς και τη δημιουργία 4 θέσεων εργασία [WOW ΚΟΙΝΣΕΠ] [ΗΠΕ10-0358188]
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €94,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €94,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Το παρόν επιχειρηματικό πλάνο συντάχθηκε για την WOW ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «WOW ΚΟΙΝΣΕΠ», με σκοπό την ανάλυση όλων των στοιχείων, που καθορίζουν την ίδρυση της καθώς και την βιωσιμότητά της. Από το ακόλουθο επιχειρηματικό πλάνο, αποδεικνύεται ότι πρόκειται να ιδρυθεί μια υγιής και βιώσιμη επιχείρηση, με παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και πρωταρχικό γνώμονα το σεβασμό προς τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον τους. Η WOW ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «WOWΚΟΙΝΣΕΠ» δραστηριοποιείται κυρίως σε δύο κατηγορίες υπηρεσιών και ενημέρωσης. Η πρώτη υπηρεσία αφορά τη διαφήμιση και η δεύτερη υπηρεσία αφορά τη μετάδοση τεχνογνωσίας. Η οργάνωση και η ετοιμότητα του φορέα επένδυσης κρίνεται πλήρης και επαρκέστατη αφού μέσα από το επιχειρηματικό πλάνο αναδεικνύεται η ολοκληρωμένη κοστολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, ο τρόπος χρηματοδότησής του και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • 11301.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 11303.Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.