Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου – β΄ φάση
Άξονας: 2A. Προώθηση της αειφορίας και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €862,421.16
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €862,421.00
Περιοχή Εφαρμογής
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά την κατασκευή τμήματος δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της Τ.Κ. Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κρισιμότητα

Αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της κατασκευής της απαραίτητης υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία των αστικών λυμάτων) στον οικισμό της Τ.Κ. Ροδοτοπίου. Η οποία:

  1. Θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας διότι θα εξαλειφθούν οι εστίες συγκέντρωσης παθογόνων μικροοργανισμών που υπάρχουν στα λύματα και είναι πιθανό να προκαλέσουν διάφορες ασθένειες.
  2. Θα προστατέψει τη χλωρίδα της περιοχής από πιθανές αλλοιώσεις.
  3. Θα συμβάλει στην αποφυγή της σταδιακής υποβάθμισης της ποιότητας των νερών που θα συμβεί με την παράταση της υφιστάμενης κατάστασης.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το σύνολο του έργου περιλαμβάνει εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στο Ροδοτόπι συνολικού μήκους 13.317,00 μ. βαρυτικών αγωγών και 3.700 μ. καταθλιπτικών αγωγών, κατασκευασμένο και πλήρως λειτουργικό.
Με τη παρούσα β' Φάση θα κατασκευαστεί εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στο Ροδοτόπι συνολικού μήκους 3.942,93 μ. βαρυτικών αγωγών και 127,14 μ. καταθλιπτικών αγωγών (οι εργασίες μετά τον 10ο λογαριασμό).

Προστασία του περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων, προστασία της δημόσιας υγείας / Ωφελούμενος πληθυσμός θεωρείται όλος ο πρόσθετος εξυπηρετούμενος πληθυσμός του οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας.

Σχόλια
Δείκτες Εκροών
  • PSO692a – Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/καταρτίστηκαν στους Δικαιούχους

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.