Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των έργων
Παρουσίαση Έργων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα έργα των προγραμμάτων. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • Κωδ. Εργου
  Κωδ. Πρόσκλησης
  Τίτλος Εργου
  Δικαιούχος
  Κατ. Έργου
  Ημερ. Ένταξης
  Προϋπ.
 • Κωδ. Εργου: 5092744
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν για την ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ [ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ] [ΗΠΕ7-0051272]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092893
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΥΡΤΩ ΑΜΑΛΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. [ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΥΡΤΩ ΑΜΑΛΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.] [ΗΠΕ7-0050190]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 11.984,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092640
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ [ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ] [ΗΠΕ7-0054269]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092271
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟ. ΑΛΕΞΙΟΣ [ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟ. ΑΛΕΞΙΟΣ ] [ΗΠΕ7-0052225]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 11.975,19€
 • Κωδ. Εργου: 5092440
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΓΟΥΙΔΑ ΓΕΩ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ [ΓΟΥΙΔΑ ΓΕΩ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ] [ΗΠΕ7-0052553]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 9.336,55€
 • Κωδ. Εργου: 5092581
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ [ΝΤΑΧΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ] [ΗΠΕ7-0055454]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 8.529,03€
 • Κωδ. Εργου: 5092910
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΟΕ [ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΟΕ] [ΗΠΕ7-0051064]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092348
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ [ΡΟΥΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] [ΗΠΕ7-0052718]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092785
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΛΑΖ. ΗΛΙΑΣ [ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΛΑΖ. ΗΛΙΑΣ] [ΗΠΕ7-0054124]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092830
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ [ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ] [ΗΠΕ7-0055186]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092441
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΠΛΑΧΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ [ΠΛΑΧΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ] [ΗΠΕ7-0052647]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5093082
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: E BUSINESS II [ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ] [ΗΠΕ7-0055510]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 11.972,94€
 • Κωδ. Εργου: 5092902
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Δ ΚΩΣΤΗ ΟΕ [ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Δ ΚΩΣΤΗ ΟΕ ] [ΗΠΕ7-0050505]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092799
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΣΒΣ ΖΟΥΚΗ ΟΕ [ΣΒΣ ΖΟΥΚΗ ΟΕ] [ΗΠΕ7-0054420]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092748
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΚΟΤΣ ΜΑΡ. ΕΥΑ [ΚΟΤΣ ΜΑΡ. ΕΥΑ ] [ΗΠΕ7-0051547]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092272
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΙΙ-ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΛΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ] [ΗΠΕ7-0052365]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092442
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: Ε. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Σ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ο.Ε. [Ε. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Σ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ο.Ε. ] [ΗΠΕ7-0052850]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092583
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΙΙ [ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] [ΗΠΕ7-0055463]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092349
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ [ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΠΥ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ] [ΗΠΕ7-0053107]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 12.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5092940
  Κωδ. Πρόσκλησης: 80/2019
  Τίτλος Εργου: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ [ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ] [ΗΠΕ7-0054023]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 01.03.2021
  Προϋπ.: 11.040,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.