Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των έργων
Παρουσίαση Έργων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα έργα των προγραμμάτων. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • Κωδ. Εργου
  Κωδ. Πρόσκλησης
  Τίτλος Εργου
  Δικαιούχος
  Κατ. Έργου
  Ημερ. Ένταξης
  Προϋπ.
 • Κωδ. Εργου: 5136657
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ'' [ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ] [ΗΠΕ11-0150567]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 9.296,14€
 • Κωδ. Εργου: 5136647
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ''ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ'' [ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ] [ΗΠΕ11-0138984]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 5.184,29€
 • Κωδ. Εργου: 5136669
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΑΦΟΙ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε.' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΑΦΟΙ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε.] [ΗΠΕ11-0163722]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136656
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΑΛΕΞΙΟΥ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΑΛΕΞΙΟΥ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ] [ΗΠΕ11-0150395]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136660
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης ΜΟΛΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΜΟΛΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ] [ΗΠΕ11-0152374]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136685
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο' [ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ] [ΗΠΕ11-0178337]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 2.696,20€
 • Κωδ. Εργου: 5136661
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΖΩΜΠΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ ΖΩΜΠΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ] [ΗΠΕ11-0152757]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 6.320,71€
 • Κωδ. Εργου: 5136663
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ] [ΗΠΕ11-0159025]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136705
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ] [ΗΠΕ11-0226633]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136732
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: 'Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΡΗΤΑ ΞΑΝΘΟΥΛΑ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο' [ΡΗΤΑ ΞΑΝΘΟΥΛΑ] [ΗΠΕ11-0286851]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5150414
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΑΝΑ. ΘΩΜΑΣ [ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΑΝΑ. ΘΩΜΑΣ] [ΗΠΕ11-0188088]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 14.036,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136648
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΝΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΝΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ] [ΗΠΕ11-0143209]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 8.319,49€
 • Κωδ. Εργου: 5136653
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: 'Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΤΣΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο' [ΤΣΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ] [ΗΠΕ11-0143431]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 8.346,54€
 • Κωδ. Εργου: 5136674
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ] [ΗΠΕ11-0169910]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 14.554,01€
 • Κωδ. Εργου: 5136703
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ] [ΗΠΕ11-0224929]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136721
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ] [ΗΠΕ11-0271078]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136637
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: 'Ενίσχυση της επιχείρησης ΦΕΛΕΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο' [ΦΕΛΕΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ] [ΗΠΕ11-0129367]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 4.605,02€
 • Κωδ. Εργου: 5136644
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΦΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΦΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] [ΗΠΕ11-0137145]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136709
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης ΚΟΛΙΟΦ?ΤΗ ΑΝΑ. ΕΙΡΗΝΗ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΚΟΛΙΟΦ?ΤΗ ΑΝΑ. ΕΙΡΗΝΗ] [ΗΠΕ11-0229965]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136662
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ] [ΗΠΕ11-0153208]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.