Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
Δείτε το σύνολο των έργων
Παρουσίαση Έργων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα έργα των προγραμμάτων. Επίσης, μπορείτε κατόπιν προσαρμοσμένης αναζήτησης να εισάγετε οποιοδήποτε φίλτρο σύμφωνα με την επιλογή σας.

Επιλογή φίλτρων
 • Κωδ. Εργου
  Κωδ. Πρόσκλησης
  Τίτλος Εργου
  Δικαιούχος
  Κατ. Έργου
  Ημερ. Ένταξης
  Προϋπ.
 • Κωδ. Εργου: 5136704
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης Α ΣΙΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [Α ΣΙΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ] [ΗΠΕ11-0226035]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136735
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ] [ΗΠΕ11-0291768]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136739
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΜΠΕΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ" ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ [ΜΠΕΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ] [ΗΠΕ11-0300236]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 7.751,32€
 • Κωδ. Εργου: 5145146
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ"ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ [ΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ] [ΗΠΕ11-0128940]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 9.467,45€
 • Κωδ. Εργου: 5136722
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης ΒΕΡΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΒΕΡΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ] [ΗΠΕ11-0271082]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 4.411,60€
 • Κωδ. Εργου: 5136731
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης ΚΑΛΔΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΚΑΛΔΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ] [ΗΠΕ11-0281958]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136736
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης "ΤΣΟΥΚΑΝΗ ΕΥΑ. ΕΛΕΝΗ" που επλήγη από τον Covid-19 στην "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ" [ΤΣΟΥΚΑΝΗ ΕΥΑ. ΕΛΕΝΗ] [ΗΠΕ11-0294650]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 2.395,27€
 • Κωδ. Εργου: 5136737
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης ΤΣΑΤΣΗΣ ΛΑΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο. [ΤΣΑΤΣΗΣ ΛΑΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ] [ΗΠΕ11-0295746]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136738
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΚΥΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο' [ΚΥΡΓΙΟΣ ΣΠΥ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ] [ΗΠΕ11-0298813]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 12.757,64€
 • Κωδ. Εργου: 5136740
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΓΟΥΛΙΑ ΑΘΑ. ΕΛΕΝΗ' που επλήγη από τον Covid-19 στην “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ” [ΓΟΥΛΙΑ ΑΘΑ. ΕΛΕΝΗ] [ΗΠΕ11-0304366]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136742
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης «ΣΤΡΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» που επλήγη απ' τον COVID-19 στην Ήπειρο [ΣΤΡΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ] [ΗΠΕ11-0317940]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136664
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΤΖΙΜΑΣ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΤΖΙΜΑΣ ΑΛΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ] [ΗΠΕ11-0163594]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 5.232,01€
 • Κωδ. Εργου: 5136665
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ ΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] [ΗΠΕ11-0163605]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 3.858,59€
 • Κωδ. Εργου: 5136673
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ [ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ] [ΗΠΕ11-0165860]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 9.455,50€
 • Κωδ. Εργου: 5136676
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: 'Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΕΑ ΙΛΙΑ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο' [ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΕΑ ΙΛΙΑ] [ΗΠΕ11-0172605]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136677
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο' [ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ] [ΗΠΕ11-0175582]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 4.064,34€
 • Κωδ. Εργου: 5136688
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης 'ΦΑΝΤΕΖΥ ΙΟΝΙΑΝ ΓΙΩΤΣ ΝΕΠΑ' που επλήγη από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου [ΦΑΝΤΕΖΥ ΙΟΝΙΑΝ ΓΙΩΤΣ ΝΕΠΑ] [ΗΠΕ11-0182541]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 10.227,39€
 • Κωδ. Εργου: 5136680
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης ΚΩΤΣΗ ΓΡΗ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο' [ΚΩΤΣΗ ΓΡΗ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ] [ΗΠΕ11-0175584]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136695
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης ΤΣΑΤΣΗΣ ΓΕΩ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο [ΤΣΑΤΣΗΣ ΓΕΩ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ] [ΗΠΕ11-0208685]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€
 • Κωδ. Εργου: 5136690
  Κωδ. Πρόσκλησης: 105/2020
  Τίτλος Εργου: Ενίσχυση της επιχείρησης "ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝ. ΠΡΟΚΟΠΗΣ" που επλήγη από τον Covid-19 στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. [ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝ. ΠΡΟΚΟΠΗΣ] [ΗΠΕ11-0185188]
  Δικαιούχος: Ιδιώτες
  Κατάσταση Έργου: Ενταγμένη
  Ημερομηνία Ένταξης: 11.10.2021
  Προϋπ.: 15.000,00€

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.