Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013
15.03.2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013. Περισσότερα..

Στόχος της συγκεκριμένης διαβούλευσης είναι η διασφάλιση της ανάδρασης σχετικά με το ρόλο των τριών Ταμείων και η συγκέντρωση στοιχείων από τα 28 Κράτη Μέλη. Η δημόσια διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και οργανισμούς και ειδικότερα φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, οι φορείς εφαρμογής σε όλα τα επίπεδα, οι φορείς υλοποίησης έργων όπως οι δημόσιες διοικήσεις, ΜΚΟ, δήμοι, επιμελητήρια κλπ, εταίροι που εκπροσωπούνται στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμμάτων, αλλά και εμπειρογνώμονες αξιολόγησης, εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας κ.α., καθώς και τους άμεσους δικαιούχους των Ταμείων. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση περιλαμβάνει 15 πακέτα εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που είναι διαθέσιμο: - Για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ - Για το ΕΚΤ Η προθεσμία της δημόσιας διαβούλευσης εκπνέει στις 27 Απριλίου 2016. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα δημοσιοποιηθούν μαζί με τα συμπεράσματά της εκ των υστέρων αξιολόγησης και θα συνεισφέρουν στην προετοιμασία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μελλοντική Πολιτική Συνοχής και το ρόλο των Διαρθρωτικών Ταμείων μετά το 2020. Έγγραφο διαβούλευσης

Περισσότερα ....

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.