Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Διάφορα

Εκ των υστέρων δημοσιότητα (Τεχνική Βοήθεια 2016)

Εκ των υστέρων δημοσιότητα (Τεχνική Βοήθεια 2016)

17.02.2017

Σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ413/19-2-2016 (ΦΕΚ Β449/24-2-2016) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε καταλόγους με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους του Προγράμματος ...

Δείτε Περισσότερα
Εκπαίδευση σε θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων Δράσεων ΕΚΤ (28/7/2016)

Εκπαίδευση σε θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων Δράσεων ΕΚΤ (28/7/2016)

03.08.2016

Την Πέμπτη στις 28/7/2016, στις 9.30 π.μ., στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου,...

Δείτε Περισσότερα
Προδημοσίευση Πρόσκλησης "Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική Επιχειρηματικότητα"

Προδημοσίευση Πρόσκλησης "Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική Επιχειρηματικότητα"

08.07.2016

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργασιών των ερευνητικών φορέων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον ιδιωτικό τομέα για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα. Για τη συνεχή...

Δείτε Περισσότερα
Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ

Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ

01.04.2016

Για όσους δικαιούχους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παρεχόμενη διαδικτυακή υπηρεσία για την υποβολή των Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων ΕΚΤ (Απ.Δε.Συ.ΕΚΤ) στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, σ...

Δείτε Περισσότερα
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013

15.03.2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊ...

Δείτε Περισσότερα
Δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων αξιολόγηση 2007-2013

Δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων αξιολόγηση 2007-2013

15.03.2016

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ...

Δείτε Περισσότερα
Υποβολή υποψηφιοτήτων για "RegioStars Awards 2016"

Υποβολή υποψηφιοτήτων για "RegioStars Awards 2016"

26.02.2016

Ο στόχος των βραβείων RegioStars είναι να εντοπιστούν καλές πρακτικές στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και να αναδειχθούν πρωτότυπα και καινοτόμα έργα που θα μπορούσαν να είναι ελκυστική και ...

Δείτε Περισσότερα
Προδημοσίευση Πρόσκλησης "Ανάπτυξη υποστηρισκτικού μηχανισμού διασύνδεσης επιστημονικών φορέων και ιδιωτικού τομέα"

Προδημοσίευση Πρόσκλησης "Ανάπτυξη υποστηρισκτικού μηχανισμού διασύνδεσης επιστημονικών φορέων και ιδιωτικού τομέα"

24.12.2015

Η δράση που προκηρύσσεται αφορά την εφαρμογή σχεδίου για την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες των ερευνητικών φορέων στην εκπόνηση εξειδικευμένων ερευνητικών προγραμμάτων και για τα α...

Δείτε Περισσότερα
Προδημοσίευση Πρόσκλησης "Γραφείο Ενημέρωσης για τον Ορίζοντα 2020"

Προδημοσίευση Πρόσκλησης "Γραφείο Ενημέρωσης για τον Ορίζοντα 2020"

24.12.2015

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργασιών των ερευνητικών φορέων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον ιδιωτικό τομέα για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα. Για τη συνεχή...

Δείτε Περισσότερα
Προδημοσίευση πρόσκλησης "Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων"

Προδημοσίευση πρόσκλησης "Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων"

24.12.2015

Με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και η ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος της ερευνητικής κοινότητας με σκοπό...

Δείτε Περισσότερα
RIS3 - Έξυπνη Εξειδίκευση

RIS3 - Έξυπνη Εξειδίκευση

29.05.2015

RIS3 - Έξυπνη Εξειδίκευση Τεχνική Συνάντηση Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής - Ευρωπαϊκής Ένωσης (7/2013) (pdf -693 Kb) Συνάντηση εργασίας για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (4/2013) (Βλ. Εδώ) Σ...

Δείτε Περισσότερα
Τελικό κείμενο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS

Τελικό κείμενο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS

25.05.2015

Η Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης όπως αυτή υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση, παρουσιάζεται παρακάτω: Πρόταση διακυβέρνησης, παρακολούθησης, επικύρωσης RIS Ηπείρου. (pdf) Σχέδι...

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.