Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ
01.04.2016

Για όσους δικαιούχους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παρεχόμενη διαδικτυακή υπηρεσία για την υποβολή των Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων ΕΚΤ (Απ.Δε.Συ.ΕΚΤ) στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη ηλεκτρονική φόρμα για την συμπλήρωση και υποβολή τους μέσω της εφαρμογής ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ.

Έγγραφο για υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.