Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Τροποποίηση πρόσκλησης ΗΠ-001 (Α/Α 666) με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ»
10.02.2023

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης ΗΠ-001 (Α/Α 666) με τίτλο  «Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ» 

Η τροποποίηση αφορά την μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής προτάσεων και συμπλήρωση του λεκτικού του κριτηρίου “Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων” ως εξής “Τήρηση θεσμικού πλαισίου πλην δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 274/8-2-2023 εγγράφου περί ενημέρωσης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021 – 2027.

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.