Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-034 (Α/Α 7233) - Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου
05.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-034 (Α/Α 7233) - και τίτλο "Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου".

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για την ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Ειδικότερα δύνανται να χρηματοδοτηθούν: - Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας (ΕΕΛ) και διάθεσης λυμάτων σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους).

Η υποδράση 2Α.v.3γ αφορά την ένταξη της πράξης «Έργα προσαγωγής - επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Καναλακίου Δήμου Πάργας» στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027, ώστε να ολοκληρωθούν οι υποδομές συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας για την Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας - Περιφέρεια Ηπείρου.  

Περίοδος Υποβολής: 12/2/2024 - 20/5/2024 

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.