Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-038 (Α/Α 7419) - Έργα πολιτισμού ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις
09.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-038 (Α/Α 7419) και τίτλο "Έργα πολιτισμού ΣΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών - τμηματοποιημένες πράξεις"

Μέσω της πρόσκλησης αναμένεται η υλοποίηση επεμβάσεων, που προστατεύουν και αναδεικνύουν το αστικό τοπίο και ειδικότερα το οικιστικό απόθεμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης Ιωαννίνων, που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών. Η παρούσα αφορά στην ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και δύναται να αποτελέσουν έργα τμηματοποιημένα (phasing). Η πράξη που αφορά είναι «Αποκατάσταση και ανάδειξη του οθωμανικού λουτρού στο κάστρο Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο» με Δικαιούχο την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

Περίοδος Υποβολής: 19/02/2024 - 08/04/2024

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.