Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-036 (Α/Α 7353 ) - Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενες πράξεις
09.02.2024

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-036 (Α/Α 7353 ) και τίτλο "Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενες πράξεις"

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 για την οποία απαιτείται για λόγους διαχειριστικούς η απόσυρσή τους από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, και πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Οι πράξεις είναι:

  • «Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Νικολάου Σκουφά» με Δικαιούχο τον Δήμο Νικολάου Σκουφά
  • «Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζηρού» με Δικαιούχο τον Δήμο Ζηρού
  • «Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζίτσας» με Δικαιούχο τον Δήμο Ζίτσας
  • «Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας» με Δικαιούχο τον Δήμο Ηγουμενίτσας
  • «Πράσινο σημείο Δήμου Πάργας» με Δικαιούχο τον Δήμο Πάργας
  • «Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιωαννιτών» με Δικαιούχο τον Δήμο Ιωαννιτών
  • «Πράσινο Σημείο Δήμου Πρέβεζας» με Δικαιούχο τον Δήμο Πρέβεζας.

Περίοδος Υποβολής: 20/02/2024 - 20/05/2024

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.