Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση ΗΠ-036 (Α/Α 7353 ) - Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενες πράξεις
Σε ποιους απευθύνεται
 • Δήμος Ηγουμενίτσας,
 • Δήμος Ζηρού,
 • Δήμος Ιωαννιτών,
 • Δήμος Πρέβεζας,
 • Δήμος Νικολάου Σκουφά,
 • Δήμος Ζίτσας,
 • Δήμος Πάργας
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

ΗΠ-036

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

7353

Περίοδος Υποβολής

από 20.02.2024 έως 20.05.2024

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2021 - 2027

Άξονας

2A. Προώθηση της αειφορίας και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Στόχος Προτεραιότητας

2.Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης &

Περιγραφή

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 για την οποία απαιτείται για λόγους διαχειριστικούς η απόσυρσή τους από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, και πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Οι πράξεις είναι:

 • «Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Νικολάου Σκουφά» με Δικαιούχο τον Δήμο Νικολάου Σκουφά
 • «Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζηρού» με Δικαιούχο τον Δήμο Ζηρού
 • «Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζίτσας» με Δικαιούχο τον Δήμο Ζίτσας
 • «Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας» με Δικαιούχο τον Δήμο Ηγουμενίτσας
 • «Πράσινο σημείο Δήμου Πάργας» με Δικαιούχο τον Δήμο Πάργας
 • «Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιωαννιτών» με Δικαιούχο τον Δήμο Ιωαννιτών
 • «Πράσινο Σημείο Δήμου Πρέβεζας» με Δικαιούχο τον Δήμο Πρέβεζας.

 

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.000.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.