Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Αρχική Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος
11.06.2018
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 (link 011). Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014) 10172/18-12-2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπείρου» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Ηπείρου στην Ελλάδα, (Κωδικός CCI 2014GR16M2OP004) ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Υποβολή στην βάση SFC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 12-12-2014). Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 - 2020 Τα Υποβληθέντα στη Βάση SFC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (rar - 23,3 Mb - όλα τα περιεχόμενα) Αναλυτικά: 00. Περίληψη για τον πολίτη 01. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 - 2020 (με αιρεσιμότητες) 02. Ex-ante Αξιολόγηση ΠΕΠ  03. Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης ΠΕΠ 04. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  05. Πλαίσιο Επίδοσης  06. Μεθοδολογία υπολογισμού δεικτών ΕΤΠΑ & ΕΚΤ  07. Παράρτημα Ε2020  08. Ήπειρος - Συμμετοχή Ιδιωτικού τομέα 09. Ήπειρος - Έργο Phasing 10. Σχέδια δράσης κάλυψης ελλείψεων δείκτη αποτελέσματος 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.