Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

1η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

1η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

06.02.2019

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 και τροποποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017. Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 6/12/2017 για την τροποποίηση της ...

Δείτε Περισσότερα
2η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

2η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

06.02.2019

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και τροποποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017 και στις 11 Δεκεμβρίου 2018. Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 11/12/...

Δείτε Περισσότερα
3η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

3η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

06.02.2019

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και τροποποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017, στις 11 Δεκεμβρίου 2018 και τέλος στις 9 Ιανουαρίου 2020. Εκτελεστική Απ...

Δείτε Περισσότερα
4η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

4η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

06.02.2019

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και τροποποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017, στις 11 Δεκεμβρίου 2018, στις 9 Ιανουαρίου 2020 και τέλος στις 7 Ιουλίου ...

Δείτε Περισσότερα
Αρχική Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος

Αρχική Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος

11.06.2018

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 (link 011). Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014) 10172/18-12-2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχε...

Δείτε Περισσότερα
Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

14.06.2017

Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 4314/2014 «Οι Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του οικείου...

Δείτε Περισσότερα
Επιχ. Πρόγραμμα

Επιχ. Πρόγραμμα

29.05.2017

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Όραμα Στόχοι Ενδεικτικές Δράσεις Υποβολή Προτάσεων Προϋπολογισμός Μέσα από μια διαρκή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η Περιφέρεια έχει ως όρα...

Δείτε Περισσότερα
Ετήσια Έκθεση του Προγράμματος (2015)

Ετήσια Έκθεση του Προγράμματος (2015)

09.09.2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  (Αναλυτική έκθεση877.44 KB - 240 Σελ.) Η Έκθεση αφορά στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ήπειρος» κατά τα έτη 2014 και 2015 και απο...

Δείτε Περισσότερα
1.Όραμα

1.Όραμα

23.12.2015

Μέσα από μια διαρκή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η Περιφέρεια έχει ως όραμα, να καταστεί «Αξιοβίωτη και αυτοτροφοδοτούμενη, έχοντας εξωστρεφή ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητ...

Δείτε Περισσότερα
Εξειδίκευση Επιχειρισιακού Προγράμματος

Εξειδίκευση Επιχειρισιακού Προγράμματος

02.06.2015

Εξειδίκευση Επιχειρησιακού Προγράμματος Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ Ηπείρου» (ΕΕΕΠ) προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014 και αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την απ...

Δείτε Περισσότερα
Ετήσιες Εκθέσεις

Ετήσιες Εκθέσεις

02.06.2015

Ετήσιες Εκθέσεις Από το 2016 έως και το 2023, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Σύμφων...

Δείτε Περισσότερα
Διαβούλευση

Διαβούλευση

30.05.2015

Διαβούλευση Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του άρθρου 4 του C(2013) 9651/07-01-2014 Εξουσιοδοτικού Κανονισμού τα κράτη ...

Δείτε Περισσότερα
Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

30.05.2015

Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιστορικό Σύνταξης Διαβούλευση Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014...

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.