Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Υποχρεώσεις Δημοσιότητας

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας

Σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027 οι Δικαιούχοι και οι Φορείς Υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Αναφορά στην ιστοσελίδα και στα social media Δήλωση σε έγγραφα και επικοινωνιακό υλικό προς κοινό και συμμετέχοντες Μόνιμη Ανθεκτική Πινακίδα / ταμπέλα Αφίσα Α3 ή ηλεκτρονική εικόνα Εκδήλωση ή δράση επικοινωνίας
Πράξεις που αφορούν υλική επένδυση ή αγορά εξοπλισμού που χρηματοδοτούνται
  • Από το ΕΤΠΑ > 500.000
  • Από τα ΕΚΤ+ >100.000
       
Πράξεις όλων των Ταμείων που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.      

Εάν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο δεν υπάρχει ελάχιστο μέγεθος αφίσας και μπορεί να τοποθετηθεί ηλεκτρονική εικόνα ή άλλο μέσο.
Δεν εφαρμόζεται σε πράξεις του ΕΚΤ+ όπου ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.

 
Πράξεις στρατηγικής σημασίας ή πράξεις με συνολικό κόστος >10 εκ

Για πράξεις υλικής επένδυσης ή αγοράς εξοπλισμού
>500.000€ για ΕΤΠΑ,ΤΣ και
>100.000€ για ΕΚΤ+

Για πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδας /ταμπέλας

 
Αποδέκτες χρηματοδοτικών μέσων    

Για πράξεις υλικής επένδυσης ή αγοράς εξοπλισμού
>500.000€ για ΕΤΠΑ και
>100.000€ για ΕΚΤ+

   

Δημιουργία Αφίσας – Πινακίδας – Αναμνηστικής Πλάκας

Για την δημιουργίας των αφισών, πινακίδων και πλακών για το ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, www.espa.gr, σχετική εφαρμογή την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν, μαζί με ένα εγχειρίδιο χρήσης με οδηγίες για τη διευκόλυνση τους, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη σηματοδότηση.

Δημιούργησε την Αφίσα – Πινακίδα – Αναμνηστική Πλάκα

Προσοχή: Επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή στο πεδίο Λογότυπα/Φορείς θα πρέπει να μεταφορτωθεί το λογότυπο του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Υποδείγματα επεξεργάσιμων προτύπων:

Στα συνημμένα του παρόντος άρθρου μπορείτε να βρείτε τα παρακάτω πρότυπα :

  • Πρότυπο παρουσίασης έργου την ιστοσελίδα του φορέα
  • Πρότυπο έγγραφο επικοινωνίας που πρέπει να χρησιμοποιείται για θέματα που αφορούν το έργο

Παρατίθενται επίσης ενδεικτικές φωτογραφίες που μπορούν να μεταφορτωθούν για να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την κατηγορία του έργου στα πρότυπα (όπου απαιτούνται).

Τεχνικές προδιαγραφές για τη σηματοδότηση:

Κρίσιμες επισημάνσεις

Επισημαίνεται και ισχύει για κάθε μορφή επικοινωνίας και σε όλα τα είδη των πράξεων και δράσεων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, ότι:

  • Στην περίπτωση που ο δικαιούχος, αποφασίσει να λάβει μέτρα προβολής και επικοινωνίας για την πράξη που ενδεχομένως δεν έχουν αναφερθεί ρητά στον Οδηγό Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να διασφαλίζουν την αναφορά στην συμβολή της ΕΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες σήμανσης για το ΕΣΠΑ 2021-2027.
  • Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δραστηριότητες σχετικές με συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων (βλ. σχετικό Κεφάλαιο Οδηγού Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027 ).
  • Σε όλες τις επικοινωνιακές δραστηριότητες θα πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία (βλ. σχετικό Κεφάλαιο Οδηγού Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027 ).
  • Κατά το διάστημα αλληλοεπικάλυψης μεταξύ των προγραμματικών περιόδων, οι δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων της τεχνικής βοήθειας, τηρούν τις υποχρεώσεις επικοινωνίας που προκύπτουν από τον Κανονισμό της περιόδου από την οποία χρηματοδοτείται η πράξη που υλοποιούν.
Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.