Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Αγία Θεοδώρα"
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,440,000.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,440,000.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Στο Σύλλογο γονέων και φίλων Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ εφ'εξης) "Αγία Θεοδώρα" στον Οικισμό Πουρνάρι στο Πέτα Άρτας θα φιλοξενούνται 25 ΑΜΕΑ που θα τους παρέχονται οι υπηρεσίες μεταφοράς, διαμονής, γεύματος, εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, ιατρικών, ψυχολογικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για την καλύτερη δυνατή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο, για τρία χρόνια.
Κρισιμότητα
Ο Σύλλογος έχει συσταθεί για να καλύψει την ανάγκη για φροντίδα και απασχόληση των ατόμων με αναπηρία που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς ή και καθόλου από τις Δομές του Δήμου και του Κράτους που λειτουργούν στην περιοχή. Σκοπός της λειτουργίας του εν λόγω κέντρου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα παραδοτέα συνοπτικά θα είναι: -Μητρώο Ωφελουμένων - Ατομικός φάκελος ωφελουμένου ο οποίος περιλαμβάνει Αίτηση και δικαιολογητικά συμμετοχής στην πράξη, ιστορικό, δραστηριότητες, κλπ -Μηνιαία αναφορά για τις εργασίες και την πρόοδο των ωφελουμένων, μηνιαία παρουσιολόγια, τελική έκθεση ανά ωφελούμενο, αποτίμηση της πράξης -Yλικό δικτύωσης (π.χ. αφίσες - συμφωνητικά – φωτογραφίες – προσκλήσεις - υλικό εκδηλώσεων)
Δείκτες Εκροών
  • 05502.Αριθμός υποστηριζόμενων δομών
  • 05503. Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών
  • CO20.Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 05504. Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.