Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 33/2016 (Α/Α 1904) "Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία"
1.1η Τροποποίηση
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

33/2016

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

1904

Περίοδος Υποβολής

από 05.12.2016 έως 30.01.2017

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός Στόχος

9.Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα

9iii.Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.500.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.