Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - "ΠΟΛΙΤΕΙΑ", ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - "ΠΟΛΙΤΕΙΑ", ΙΩΑΝΝΙΝΑ] [ΗΠΕ3-0017715]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €242,555.23
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €242,555.23
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η επικοινωνιακή περιγραφή της επένδυσης αφορά στον προσδιορισμό, με σαφή και κατανοητό τρόπο, των εξής ερωτημάτων: Σε “τι” αφορά η επένδυση; “Γιατί” θα πραγματοποιηθεί; “Πού” θα πραγματοποιηθεί; “Πότε” θα πραγματοποιηθεί; Σύμφωνα με την ανωτέρω δομή, η επικοινωνιακή περιγραφή της παρούσας επένδυσης είναι η εξής: Το επενδυτικό σχέδιο αφορά τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης (αρχική επένδυση), ώστε η επιχείρηση να αναπτύξει και να εισάγει στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ένα τουριστικό κατάλυμα Τύπου Ενοικιαζόμενων Δωματίων / Διαμερισμάτων, δυναμικότητας 18 δωματίων, 48 κλινών, μέσω της ίδρυσης υποκαταστήματος στην οδό Σίνα 2 στα Ιωάννινα, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής στην επιχειρηματικότητα, μέσω της ανάπτυξης και προώθησης στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση της παρούσας επένδυσης θα συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή στους τομείς αγροδιατροφής, πολιτισμού και δημιουργικής βιομηχανίας, ενώ επίσης θα συμβάλει στην προβολή και προώθηση του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής. Η επένδυση θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα Ιωάννινα. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ξεκινήσει με την ένταξη στην παρούσα Δράση.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1608.Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προιόντα και διαδικασίες

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.