Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ [ΧΟΙΡΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΒΕΡΓΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ] [ΗΠΕ8-0054504]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €298,635.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €298,635.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το επενδυτικό σχέδιο αφορά τη δηµιουργία μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας επιπλέον των άλλων δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε διαφορετικό τομέα, στον τουριστικό τομέα. Η επιχείρηση θα αναπτύξει στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, θα δημιουργηθούν δύο αυτοτελείς (2) πολυτελείς τουριστικές κατοικίες των 100 m2, προς ενοικίαση, σύντομης διαμονής, µε σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας. Οι κατοικίες θα κτιστούν με θέα τη θάλασσα στην Πέρδικα Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου και θα είναι εξοπλισμένες με καινοτόμο σύστημα τηλεϊατρικής παρακολούθησης (ΝΟΑΗ) της υγείας των επισκεπτών-ενοικιαστών. Με στόχο την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και την αναβάθμιση της περιοχής µέσω της ανάπτυξης και προώθησης στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονοµίας και την αύξηση της απασχόλησης, η υλοποίηση της επένδυσης θα ξεκινήσει αμέσως μετά την έγκριση της πρότασης από την Περιφέρεια Ηπείρου με την προσθήκη νέου ΚΑΔ στην επιχείρηση.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.