Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ [ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ] [ΗΠΕ8-0050048]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €354,611.52
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €354,611.52
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η νέα επένδυση αναφέρεται στη δημιουργία τουριστικής μονάδας που αποτελείται από τέσσερις (4) αυτόνομες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Η κάθε μια θα πλαισιώνεται από ξεχωριστή κολυμβητική δεξαμενή, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό την ιδιωτικότητα κάθε τουριστικής κατοικίας. Η κάθε τουριστική κατοικία θα είναι δυναμικότητας 6 κλινών, επομένως η συνολική θα είναι 24 κλίνες. Σκοπός του καταλύματος είναι η προαγωγή της ιδέας του ιατρικού τουρισμού. Στη τουριστική μονάδα θα προστεθεί η προμήθεια τουριστικού σκάφους με σκοπό την παροχή υπηρεσίας θαλάσσιων εκδρομών, τόσο των πελατών διαμονής στη τουριστικές κατοικίες όσο και εξωτερικών πελατών. Το σημείο υλοποίησης της νέας επένδυσης είναι η Πέρδικα Θεσπρωτίας για τις τουριστικές κατοικίες αλλά και τα Σύβοτα Θεσπρωτίας, για τη δραστηριότητα του θαλάσσιου τουρισμού. Για τη υλοποίηση της επένδυσης απαιτούνται δαπάνες ανέγερσης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, συνολικής ισόγειας δόμησης κύριας χρήσης 280τ.μ. με υπόγεια βοηθητικών χώρων συνολικής δόμησης 84τ.μ. Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση του υπό μελέτη μηχανικού. Θα γίνουν έργα στον περιβάλλον χώρο διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όπως η κατασκευή 4 κολυμβητικών δεξαμενών, 36τ.μ. η καθεμία. Θα γίνουν επίσης εργασίες διαμόρφωσης, περίφραξης και φύτευσης με δέντρα χαμηλής βλάστησης και γκαζόν. Όσον αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό, θα εγκατασταθεί σύστημα ψύξης-θέρμανσης με αντλία θερμότητας ισχύος 12 kw με fancoil. Θα εγκατασταθούν ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα πισίνας, ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση φωτισμού LED, σύστημα επεξεργασίας οικιακών λυμάτων και διάθεσης τους προς άρδευση φύτευσης περιβάλλοντος χώρου. Θα εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα 4 kw για κάθε τουριστική κατοικία, όπως και μηχανολογικό σύστημα συναγερμού και πυρανίχνευσης. Στο μηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια μηχανοκίνητου σκάφους της εταιρείας seafighter, μήκους 8,40μ. με 2 εξωλέμβιους κινητήρες και δυναμικότητας 8 ατόμων. Θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση δραστηριότητας του θαλάσσιου τουρισμού. Θα γίνει προμήθεια λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού, όπως κρεβάτια, στρώματα, έπιπλα, φωτιστικά κλπ., εξοπλισμού κουζίνας, όπως φούρνος, κουζίνα, πλυντήριο, καφετιέρα κ.α. Θα εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού για τον απομακρυσμένο έλεγχο, με τη χρήση της τεχνολογίας, πλήθους λειτουργιών των τουριστικών κατοικιών. Θα ελέγχεται ο φωτισμός, οι τέντες σκίασης και η κεντρική είσοδος με code access, μέσω κεντρικού πίνακα, τροφοδοτικών και ενεργοποιητών ράγας. Τέλος θα κατασκευαστεί Έξυπνο λογισμικό συστήματος κρατήσεων PMS και ηλεκτρονική ιστοσελίδα με ενσωματωμένη booking engine για τη διάθεση των υπηρεσιών και τη προβολή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Τα ανωτέρω αναλύονται διεξοδικά, τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο με επισυναπτόμενες προσφορές εξειδικευμένων επαγγελματιών.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.