Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Υπεραξία Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων με δημιουργία καινοτόμων συσκευασιών [ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ] [ΗΠΕ8-0050077]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €394,264.30
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €394,264.30
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η ατομική επιχείρηση είναι νέα, δραστηριοποιείται στον κλάδο της Μεταποίησης/ Βιομηχανίας τροφίμων ουσιαστικά από το β΄εξάμηνο του 2016 στον τομέα της τυποποίησης –συσκευασίας επιτραπέζιων ελιών και προσπαθεί να συνδυάσει και συνδέει γνώσεις επιστήμης, τεχνολογίας και μηχανικής, με γνώσεις εμπορικών δυνατοτήτων ανάπτυξης, πιθανών ανταγωνιστών καθώς και ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταχωρήσεων και υπηρεσιών που χρειάζονται για να λειτουργήσει δυναμικά αυτού του είδους η δραστηριότητα. Η επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο OLIART ταυτόχρονα προσπαθεί να αναδείξει τη μοναδικότητα των προϊόντων με την έκδοση πιστοποιητικών όπως είναι το προϊόν γεωγραφικής ένδειξης για την τοπική ποικιλία με ονομασία κονσερβολιά Άρτας, που έχει πιστοποιηθεί από τον AGROSERT και είναι η μόνη επιχείρηση αυτή τη στιγμή που επεξεργάζεται την επιτραπέζια ελιά πιστοποιημένα, και φέρει την ένδειξη κονσερβολιά Άρτας Π.Γ.Ε με αριθμό πιστοποιητικού ΠΟΓ/2941-26803.15. Παράλληλα η επιχείρηση είναι η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα που έχει πιστοποίηση από την ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με τη χρήση του ελληνικού σήματος στην επιτραπέζια ελιά, ενώ πρόσφατα βραβεύτηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εξ αιτίας του γεγονότος ότι είναι η πρώτη επιχείρηση που πιστοποιήθηκε με το ελληνικό σήμα πανελλαδικά. Ο επιχειρηματίας μέσω του επενδυτικού του σχεδίου θα υλοποιήσει ένα στοχευμένο σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών και επικοινωνιακής πολιτικής, συνδυάζοντας ποικίλες στρατηγικές για να διευρύνει τις δυνατότητες προβολής με μειωμένο κόστος. Παρ’ όλα αυτά για να καθιερωθεί σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, θα επενδύσει στα εκσυγχρονισμένα πλέον εργαλεία online προβολής, που συμβάλουν στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προώθηση προϊόντων της επιχείρησής του, μέσω των κάτωθι ενεργειών: • Κατασκευή ιστοσελίδας τουλάχιστον σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά και ελληνικά • Προβολή σε ιστοσελίδες εξειδικευμένης αναζήτησης. • Προβολή σε έντυπο υλικό πχ. περιοδικά. • Διασύνδεση και συνεργασία σε εθνικό, και παγκόσμιο διεθνή επίπεδο μέσω υπάρχοντος ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, συμβατό για Α.Μ.Ε.Α • Συμμετοχή σε εκθέσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή επίπεδο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.