Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ - ΦΑΓΗΤΩΝ [ΔΗΜ. ΜΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ] [ΗΠΕ8-0050792]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €365,875.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €365,875.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Σκοπός της επένδυσης είναι η τεχνικοοικονομική υποστήριξη, με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων μέσω της δημιουργίας νέου τμήματος παραγωγής συσκευασμένων έτοιμων γευμάτων και φαγητών μίας ήδη επιτυχημένης επιχείρησης. Η περιοχή υλοποίησης της επένδυσης εντοπίζεται στους Κωστακιούς Άρτας (Π.Ε. Άρτας, Ήπειρος). Πρόκειται λοιπόν για επένδυση η οποία, εκτός των ιδίων ωφελειών που προσδοκά, παρουσιάζει και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης. Παράλληλα, σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον όπου απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις με περιορισμένους πόρους, το έργο της επικοινωνίας με τον κοινό-στόχο απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, εμβάθυνση στην ανάλυση των δεδομένων και εγρήγορση. Η επιχείρηση λοιπόν σκοπεύει να διαμορφώσει τη στρατηγική επικοινωνίας μέσω της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας με το πελατειακό κοινό. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι οι ενέργειες για την προώθηση του προϊόντος το οποίο θα παρασκευάζει. Το γεγονός αυτό το γνωρίζουν οι μέτοχοι αυτής, καθώς σκοπεύουν να προχωρήσουν σε συνεργασίες με άλλους επαγγελματίες με σκοπό την άμεση διάθεση των συσκευασμένων γευμάτων-φαγητών, συνδυάζοντας παραδοσιακές μεθόδους προώθησης με τις νέες τεχνολογίες και την χρήση του διαδικτύου. Παράλληλα, η επιχείρηση θα έχει συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς Εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο ενασχόλησης. Η επιχείρηση έχει σαν φιλοσοφία να ακολουθεί σχεδιαζόμενες ενέργειες προώθησης και διαφημιστικής προβολής της επιχείρησης, απόλυτα στοχευμένες. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω στοχεύει στην προώθηση της με τις κάτωθι ενέργειες: - Παρουσίαση υπηρεσιών μέσω ιστοσελίδας, με δυναμική προώθηση μέσω μηχανών αναζήτησης. - Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και διαχείριση του πελατολογίου. - Δημιουργία ομάδας social media – Ενίσχυση SEO: Αναλυτικά: 1. Facebook Page Προβολή της επιχείρησης στο πιο διαδεδομένο μέσω κοινωνικής δικτύωσης με ενημέρωση και επικοινωνία με τους πελάτες για τις ενέργειες, τα νέα και τις δραστηριότητες της. Ενημέρωση επίσης για τα νέα του Newsletter και του Youtube Channel-Βίντεο της εταιρίας. 2. Twitter Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, newsletter και επικοινωνία με τους πελάτες. 3. LinkedIn Προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων, newsletter και επικοινωνία με τους πελάτες. Τέλος, η επιχείρηση σκοπεύει να διαφημιστεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της περιοχής της Άρτας και ευρύτερα ολόκληρης της Ηπείρου (τηλεοπτικά κανάλια, εφημερίδες, ιστοσελίδες τοπικών μέσων ενημέρωσης)
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.