Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ [ΧΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ] [ΗΠΕ8-0051800]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €399,503.68
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €399,503.68
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Επενδυτικός φορέας είναι ο κος Χήτος Δημήτριος, που διατηρεί ατομική επιχείρηση από 15/4/1999 με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εστίαση. Ο φορέας προτείνει νέα επένδυση σε αντικείμενο διαφορετικό από την υπάρχουσα λειτουργία (αιτιολόγηση βάσει ΚΑΔ). Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο αναφέρεται στη δημιουργία νέας μονάδας παροχής υπηρεσιών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, όπως γάμοι, βαπτίσεις, δείπνα συνεδρίων, παρουσιάσεων κλπ. Οι εκδηλώσεις θα συνοδεύονται με την παροχή γεύματος και μουσικής διασκέδασης. Η νέα μονάδα θα είναι δυναμικότητας 1.000 καθισμάτων και θα υλοποιηθεί στην περιοχή Μεταμόρφωση του Δ. Ζίτσας Ιωαννίνων. Το αγροτεμάχιο επένδυσης είναι ιδιοκτησίας του ιδίου και του αδερφού του κ. Χήτου Παντελή, ο οποίος δηλώνει πρόθεση μίσθωσης χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των 15 ετών. Για τη υλοποίηση της επένδυσης απαιτούνται δαπάνες ανέγερσης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, συνολικής ισόγειας δόμησης κύριας χρήσης 1.030,32τ.μ. με υπόγειο βοηθητικών χώρων 850,66τ.μ. Απαιτείται επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής γευμάτων, καινοτόμων χαρακτηριστικών και η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το φωτισμό νέας περιβαλλοντικής τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος απαιτείται η προμήθεια λοιπού εξοπλισμού λειτουργίας της επιχείρησης όπως τραπεζοκαθίσματα, υαλικά και σκεύη σερβιρίσματος, βοηθητικός λοιπός εξοπλισμός παραγωγής στη κουζίνα και εξοπλισμός παιδικής χαράς ως συμπληρωματική υπηρεσία. Τα ανωτέρω αναλύονται διεξοδικά, τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο με επισυναπτόμενες προσφορές εξειδικευμένων επαγγελματιών.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.