Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ενίσχυση υφιστάμενης επιχείρησης με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση νέων καινοτόμων υπηρεσιών στην αγορά, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής του τόπου [ΜΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.] [ΗΠΕ8-0052008]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €157,874.81
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €157,874.81
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Σκοπός του επενδυτικού σχεδίου είναι η ενίσχυση μίας υφιστάμενης επιχείρησης για την ανέγερση πρότυπου κολυμβητηρίου, πλήρως εναρμονισμένου με τις σύγχρονες επιταγές της ελληνικής και διεθνής αγοράς. Επιπλέον το παρόν επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει μία δέσμη ενεργειών ενίσχυσης της εξωστρέφειας της επιχείρησης, υιοθετώντας νέες στρατηγικές εξυγίανσης, προσφέροντας όμως παράλληλα εφάμιλλη ποιότητα υπηρεσιών. Στόχο του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί και η ενσωμάτωση πλέον σύγχρονης τεχνογνωσίας επί των υπηρεσιών υγείας και ευεξίας που θα προσφέρει, με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και κατ’ επέκταση της βιωσιμότητάς της.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.