Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ [ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ] [ΗΠΕ8-0056642]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €97,824.40
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €97,824.40
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το όραμα του μηχανικού - επενδυτή, μέσω του εκσυγχρονισμού, είναι να παρέχονται ακόμα πιο υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Η εισαγωγή τεχνολογικά καινοτόμων και εξειδικευμένων υπηρεσιών που απευθύνονται στον Ιδιωτικό τομέα αλλά και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα παρέχουν μια νέα, λειτουργική και βελτιωμένη μεθοδολογία, δίνοντας έμφαση στο αποτέλεσμα, στην ακρίβεια και στον χρόνο. Σαν τελικό προϊόν, οι καινοτόμες υπηρεσίες, αποσκοπούν στο έγχρωμο τρισδιάστατο νέφος σημείων (Point Cloud). Ο κανόνας είναι ότι το παραδοτέο αποτέλεσμα έπεται του Point Cloud αλλά υπάρχουν και στάδια στην όλη διαδικασία πριν την απόκτησή του τελικού προϊόντος τα οποία δύναται να αποτελέσουν παραδοτέο αποτέλεσμα ως ενδιάμεσα στάδια αναφοράς ανάλογα τις ανάγκες του Εργοδότη.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.