Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΣΠΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΣΠΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] [ΗΠΕ8-0056649]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €83,163.49
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €83,163.49
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το όραμα της επιχείρησης είναι να καταστεί η καλύτερη μονάδα ποτοποιίας στην ευρύτερη περιοχή και να αποκτήσει ένα ικανοποιητικό μερίδιο αγοράς στην ελληνική επικράτεια. Με κύριο γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της και την αέναη βελτίωση αυτών, η επιχείρηση στοχεύει να καταστεί βασικός παίχτης στον κλάδο της ποτοποιίας στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Με σεβασμό στο περιβάλλον και την πλήρη εναρμόνιση με αυτό, στόχος της επιχείρησης είναι να αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα των προϊόντων που μπορεί να προσφέρει η Ήπειρος, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ανάπτυξη της. Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της μονάδας που θα προσφέρονται στους πελάτες σε ανταγωνιστικέ τιμές, θα είναι στοιχείο διαφοροποίησης στην αγορά.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.