Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ [ΠΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ] [ΗΠΕ8-0056799]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €78,749.07
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €78,749.07
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το επενδυτικό σχέδιο είναι καταρτισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις άμεσες ανάγκες του φορέα επένδυσης για περεταίρω ανάπτυξη. Είναι βασισμένο στην παραγωγή ηλεκτρονικών καινοτόμων εξαρτημάτων για τον έλεγχό φωτισμού των πτηνοτροφείων με λαμπτήρες τύπου LED χρησιμοποιώντας τεχνική γνώση και τεχνολογία αιχμής. Κύριος επικοινωνιακός στόχος της επιχείρησης, είναι η κατασκευή των εν λόγω προϊόντων και η επικοινωνία και προβολή τους σε επιχειρήσεις του χώρου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μέσα από την προγραμματισμένη επένδυση αναμένει να αποτελεί μια ισχυρά διαφοροποιημένη μονάδα στοιχείο που θα τις επιτρέψει να απορροφήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με ισχυρό brand name και με προοπτική ικανής κερδοφορίας και βιώσιμης πορείας.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.