Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων για την ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΕ [ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] [ΗΠΕ8-0056826]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €144,347.50
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €144,347.50
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το επενδυτικό σχέδιο, αφορά αρχική επένδυση για παραγωγή νέου προϊόντος, υφιστάμενης μικρής εταιρείας που είναι εγκατεστημένη στα Θεοδωριανα Άρτας στην Περιφέρεια Ηπείρου. Το νέο προϊόν αφορά την παραγωγή μεταλλικού νερού σε επαναχρησιμοποιούμενες φιάλες μεγάλου όγκου και με προτεραιότητα στις φιάλες είκοσι λίτρων. Η νέα δραστηριότητα εντάσσεται στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ηπείρου. Με την παρούσα επένδυση, η εταιρεία επιδιώκει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και της αύξησης στους δείκτες απασχόλησης της περιοχής. Για την επίτευξη των στόχων της θα προβεί στη προμήθεια γραμμής εμφιάλωσης, περονοφόρων οχημάτων, λογισμικού και εξοπλισμού καθώς και εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη και προώθηση των πωλήσεων της. Η έναρξη της υλοποίησης θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Η παραπάνω επικοινωνιακή περιγραφή, στηρίχθηκε στις οδηγίες για την «Επικοινωνιακή Περιγραφή φυσικού αντικειμένου» που έχει δημοσιευτεί για την καταχώρηση στο ΟΠΣ (πηγή: http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/odhgies_syggrafhs.pdf) και καλύπτει τις ακόλουθες οδηγίες - προτάσεις: -Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις τι, που, πότε, γιατί. -Τα πιο σημαντικά στοιχεία έρχονται πρώτα, με τα λιγότερα σημαντικά τελευταία. -Το κείμενο πρέπει να περιγράφει όσο το δυνατό καλύτερα το έργο και να μην πλατιάζει. -Δώστε έμφαση σε απτά αποτελέσματα του έργου. -Αποφύγετέ μεγάλες προτάσεις. -Χρησιμοποιείστε σύντομες παραγράφους (30 - 80 λέξεις) με 1 – 3 προτάσεις.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.