Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ] [ΗΠΕ8-0056867]
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €153,441.72
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €153,441.72
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η νέα οικονομική δραστηριότητα αφορά την δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης τουριστικού καταλύματος ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, συνολικής δυναμικότητας 14 κλινών στην Περιφέρεια Ηπείρου. Με την παρούσα επένδυση, η εταιρεία επιδιώκει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και της αύξησης στους δείκτες απασχόλησης της περιοχής. Επιπλέον στοχεύει στον ανασχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής, μέσω της στροφής από τον μαζικό στον ποιοτικό τουρισμό. Η έναρξη της υλοποίησης θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, με σκοπό την ολοκλήρωση εντός 18 μηνών. Η παραπάνω επικοινωνιακή περιγραφή, στηρίχθηκε στις οδηγίες για την «Επικοινωνιακή Περιγραφή φυσικού αντικειμένου» που έχει δημοσιευτεί για την καταχώρηση στο ΟΠΣ (πηγή: http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/odhgies_syggrafhs.pdf) και καλύπτει τις ακόλουθες οδηγίες - προτάσεις: -Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις τι, που, πότε, γιατί. -Τα πιο σημαντικά στοιχεία έρχονται πρώτα, με τα λιγότερα σημαντικά τελευταία. -Το κείμενο πρέπει να περιγράφει όσο το δυνατό καλύτερα το έργο και να μην πλατιάζει. -Δώστε έμφαση σε απτά αποτελέσματα του έργου. -Αποφύγετέ μεγάλες προτάσεις. -Χρησιμοποιείστε σύντομες παραγράφους (30 - 80 λέξεις) με 1 – 3 προτάσεις.
Κρισιμότητα
-
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
-
Δείκτες Εκροών
  • CO01.Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
  • CO08.Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
  • CO28.Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.